ασφαλεια
υγειασ

απο 10€ τον μηνα

ασφαλεια
αυτοκινητου

απο 69€ το εξαμηνο

Εξασφαλιστε
το μελλον σασ

απο 30€ τον μηνα

NP INSURANCE

Όραμα και Στόχοι

Εργαζόμενοι, πελάτες και μέτοχοι μοιράζονται ένα κοινό όραμα

Η εταιρεία, από την πρώτη μέρα των εργασιών της, έχει σαφείς προσανατολισμούς και ξεκάθαρους στόχους, που δίνουν απάντηση και νόημα στον κοινό αγώνα όλων των ανθρώπων που την υπηρετούν. Το κοινό όραμα που μοιράζονται όλοι όσοι εργάζονται στην NP INSURANCE, είναι η δημιουργία μιας πραγματικά υποδειγματικής και οικονομικά υγιούς εταιρείας, κοντά στην οποία οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι θα νοιώθουν ασφαλείς και δικαιωμένοι.

1. Οι Εργαζόμενοι για τη μονιμότητα της θέσης τους, ως εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και για την προοπτική της εξέλιξής τους μέσα στην εταιρεία, όπου μέσα από διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια θα μπορούν να δώσουν όποια διέξοδο επιθυμούν στις οικονομικές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

2. Οι Πελάτες για το άψογο service, τα πλήρη προϊόντα που τους καλύπτουν πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες, αλλά και για τη Συνέπεια της εταιρείας, όταν έρχεται η στιγμή της αποζημίωσης.

3. Οι Μέτοχοι για την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά που νιώθουν, επενδύοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Φιλοσοφία

Συνέπεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη

Η μεγάλη φιλοδοξία όλων όσοι εργάζονται στην NP INSURANCE δε στηρίχτηκε στη δημιουργία μιας ακόμη ασφαλιστικής εταιρείας. Στηρίχτηκε στην ανάγκη να λειτουργήσει στη χώρα μας μια ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση που θα προσφέρει στους πελάτες της ασφαλιστικά προγράμματα και υπηρεσίες εφάμιλλες των μεγάλων πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών και θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή σφυρηλάτηση των σχέσεων με τους πελάτες της, που θα διακρίνονται για τη συνέπεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η φιλοσοφία αυτή, που χαρακτηρίζει τη διοίκηση της εταιρείας και όλους τους εργαζόμενους σε αυτήν, περικλείεται στη φράση «Συνεπής σε ό,τι πει», που είναι και το μήνυμα που φέρει η εταιρεία σε κάθε της συμβόλαιο, σε κάθε της υπογραφή, σε κάθε της επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Μια φιλοσοφία που δεν είναι απλά λόγια αλλά καθημερινή πράξη, καθώς η NP INSURANCE ξέρει να κάνει συνετή διαχείριση των ασφαλίστρων που της εμπιστεύονται οι πελάτες της – γιατί πραγματικά σέβεται αυτούς τους πελάτες και γιατί γνωρίζει να αξιοποιεί το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο των συνεργατών της.

Διοικητική Οργάνωση

Δυναμική και ευέλικτη οργάνωση

Η NP INSURANCE, για να κάνει πράξη το όραμα, τους στόχους και τη φιλοσοφία που έθεσε με το ξεκίνημα της δραστηριότητάς της, δημιούργησε ένα «καλοκουρδισμένο» διοικητικό μηχανισμό, ικανό να προάγει το όραμα και τη φιλοσοφία αλλά και να υλοποιεί τους οικονομικούς στόχους που θέτει η διοίκηση. Από την αρχή, η διοίκηση «διέρρηξε» την παραδοσιακή σχέση Ιδιοκτησίας και Διοικήσεως. Η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων πέρασε στα στελέχη της εταιρείας, η οποία είχε προηγουμένως διασφαλίσει τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία με ένα συγκεκριμένο οργανόγραμμα, που το χαρακτηρίζει ο δυναμισμός και η ευελιξία, αφού διέπεται από ένα εσωτερικό κανονισμό που περιγράφει με σαφήνεια τα προσόντα, τις ευθύνες και τα καθήκοντα της κάθε θέσεως που προβλέπεται στο οργανόγραμμα και με διαδικασίες λειτουργίας που δημιουργούν μεγάλες προϋποθέσεις εξέλιξης. Τα παραπάνω, μαζί με την πλήρη μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, αποτελούν το σκηνικό μέσα στο οποίο προέχουσα θέση κατέχουν η οικονομική πρόοδος και ο άνθρωπος, με όποια ιδιότητα και αν έρχεται σε επαφή με την εταιρεία – του πελάτη, του εργαζόμενου, του μετόχου, του τρίτου κ.ο.κ.

Η οργάνωση και λειτουργία της NP INSURANCE βασίζονται:

Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες, τους συνεργάτες, αλλά και προς κάθε συναλλασσόμενο.
Στο επαγγελματικό Ήθος. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις της, με τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και με κάθε τρίτο που συναλλάσσεται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία, σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας της, διατηρεί τη συνεργασία με τους ίδιους αντασφαλιστικούς ομίλους, που επέλεξε σε συνεργασία με τους συμβούλους της, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από καταξιωμένους επαγγελματίες, γνωστούς για το ήθος,
αλλά και για τη γνώση τους στους τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης