ασφαλεια
υγειασ

απο 10€ τον μηνα

ασφαλεια
αυτοκινητου

απο 69€ το εξαμηνο

Εξασφαλιστε
το μελλον σασ

απο 30€ τον μηνα

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά από το 1890 όταν ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η προκάτοχος της Interasco. Η συνεχής και συνεπής παρουσία της εταιρείας στη διάρκεια των 125 χρόνων στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, την καταξιώνουν στη συνείδηση της αγοράς και της πολιτείας, ως εταιρείας κύρους και αξιοπιστίας. Τον Αύγουστο του 2006 ιδρύεται η Interasco A.E.Γ.Α. ως θυγατρική της εταιρείας Harel Insurance Investments and Financial Services.
Ο Όμιλος Harel, από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους στο Ισραήλ, ο οποίος έχει € 38.000.000.000 επενδεδυμένα κεφάλαια, 3.000.000 πελάτες,
€ 1.000.000.000 ίδια κεφάλαια και παραγωγή ασφαλίστρων στα επίπεδα των € 2.300.000.000, στηρίζει την Interasco στην επίτευξη των στόχων της για έσοδα και κερδοφορία καθώς και την ισχυροποίηση της θέσης της στην Ελληνική αγορά.
Από τους μεγαλύτερους ισραηλινούς ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους:
• 1η στις ασφάλειες υγείας
• 2η στις γενικές ασφάλειες
• 2η στα αμοιβαία κεφάλαια
• 4η στις ασφάλειες ζωής
• 4η στα συνταξιοδοτικά
Τα ιδιαίτερα οφέλη που απορρέουν από την ένταξη της Interasco στον όμιλο Harel είναι :
• η Interasco γίνεται μέλος ενός ισχυρού ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού ομίλου,
• η αξιοποίηση των στενών συνεργασιών του ομίλου με κορυφαίους αντασφαλιστές,
• η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του ομίλου τόσο σε ασφαλιστικό όσο και σε επίπεδο πληροφοριακής υποστήριξης, η δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων.
• η δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων πελατών.

Σήμερα, η Interasco είναι μια σύγχρονη και ευέλικτη εταιρεία με έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό ενώ διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες με ιδιαίτερη πείρα στην εξυπηρέτηση πελατών. Επιπλέον, η Interasco έχει ένα δίκτυο 600 έμπειρων συνεργατών που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους της σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
Οι Αξίες μας

Αξιοπρέπεια: Ο Σεβασμός στον άνθρωπο και τις ανάγκες του με αξιοπρέπεια και εντιμότητα.
Εξυπηρέτηση του Πελάτη: Η Έγκυρη, έγκαιρη και πλήρης ικανοποίηση των αναγκών κάθε ασφαλισμένου.
Κοινωνική Ευθύνη: Επίγνωση της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης ως υπεύθυνα μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Ανθρώπινος Παράγοντας: Η εταιρική μας κουλτούρα στηρίζεται: στον αμοιβαίο σεβασμό, στη φιλία, στην ομαδικότητα και την αφοσίωση στο έργο που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ο καθένας μας.
Το Όραμά μας

Προστιθέμενη Αξία: Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Interasco Α.Ε.Γ.Α., δεσμευόμαστε για τη δημιουργία μιας εταιρίας προτύπου που θα προσφέρει συνεχώς βελτιούμενα προϊόντα, υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία προς τους ασφαλισμένους, συνεργάτες, μετόχους και συνεργαζόμενες εταιρίες.
Ανάπτυξη: Δεσμευόμαστε για την ενίσχυση της θέσης μας στις Γενικές Ασφαλίσεις, με περαιτέρω ανάληψη εργασιών στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους και στις ασφαλίσεις τεχνικών έργων.
Καινοτομία: Δεσμευόμαστε για τη δυναμική μας είσοδο στον τομέα της ασθενείας, μέσω καινοτόμων, απλών και ευέλικτων προγραμμάτων.
Ευρωπαϊκή Ένωση: Δεσμευόμαστε για την ισχυροποίηση της παρουσίας μας στην Ελληνική αγορά και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας στην ευρύτερη περιοχή των αναπτυσσόμενων αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δημιουργία: Δεσμευόμαστε, για συνεχή προσπάθεια δημιουργίας νέων σχέσεων εμπιστοσύνης και διαφάνειας ανάμεσα στους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές εταιρίες.