ασφαλεια
υγειασ

απο 10€ τον μηνα

ασφαλεια
αυτοκινητου

απο 69€ το εξαμηνο

Εξασφαλιστε
το μελλον σασ

απο 30€ τον μηνα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ασφάλεια αλλοδαπών

ασφάλεια αλλοδαπών

Σύμφωνα πάντα με τον νόμο (Ν.4251/2015) απαραίτητη είναι πλέον η ασφαλιστική κάλυψη .

 

 

ασφάλεια αλλοδαπών

ασφάλεια αλλοδαπών

 

Τιμές ΜΟΝΟ για δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα

 

ασφάλεια αλλοδαπών

ασφάλεια αλλοδαπών

 

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου αποτελεί η συμπλήρωσης της αντίστοιχης Πρότασης Ασφάλισης καθώς και η αποστολή αντιγράφου Διαβατηρίου του Ασφαλισμένου
  • Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης το Ασφαλιστήριο δεν ακυρώνεται
  • Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται μόνον με ετήσια διάρκεια
  • Οι παραπάνω παρεχόμενες καλύψεις ισχύουν μόνον εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Με τα ανωτέρω ασφάλιστρα μπορούν να ασφαλισθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως 75 ετών