ασφαλεια
υγειασ

απο 10€ τον μηνα

ασφαλεια
αυτοκινητου

απο 69€ το εξαμηνο

Εξασφαλιστε
το μελλον σασ

απο 30€ τον μηνα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι μια κορυφαία συνεταιριστική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις, με περισσότερα από  80 Εκατομμύρια Ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία. Μέσα σε δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας, ασφάλιση ζωής και γενικών κλάδων, απασχολούμε 90 εργαζομένους. Το εμπορικό μας δίκτυο υποστηρίζεται από 850 εξουσιοδοτημένους ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς πράκτορες και διαμεσολαβητές με πιο έντονη δραστηριότητα εκείνη των  Συνεταιριστικών Ενώσεων και των Συνεταιριστικών  Τραπεζών.

  • Παρέχουμε ασφαλιστικές καλύψεις σε 200.000 οχήματα, σε 16.322 κατοικίες και 14.978 επιχειρήσεις μέχρι σήμερα.
    • Καλύπτουμε την υγεία και τη σύνταξη 33.000 συνανθρώπων μας

    Tα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας εδρεύουν στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 367 – Παλαιό Φάληρο) και απασχολείται το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού μας.
    Παρόλ’ αυτά, έχουμε δημιουργήσει καταστήματα εξυπηρέτησης και στη περιφέρεια, προκειμένου να ενισχύεται η οικονομία σε τοπικό επίπεδο αλλά και να επιτυγχάνεται ταχύτητα, ποιότητα και ευελιξία στην παροχή των υπηρεσιών μας προς το καταναλωτικό κοινό.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Οι ιδρυτές μας είχαν το όραμα της οικοδόμησης μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρίας που θα εξαπλωνόταν από μέρος σε μέρος σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο του συνεταιριστικού κινήματος.

Στην αρχή αντιμετώπισαν προβλήματα τα οποία αφορούσαν κυρίως στην απειρία με την ασφαλιστική δραστηριότητα, τα λίγα περιουσιακά στοιχεία, τον σκληρό ανταγωνισμό και την ανεύρεση του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελέχωνε αυτήν την προσπάθεια.

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1979 από τους αγρότες , όταν οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρίες δεν μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους. Ο στόχος της ίδρυσης μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρίας, ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα κάλυπτε ατομικά τις ανάγκες των αγροτών. Ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο ιδρυτής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, οραματίστηκε αυτήν την ιδιότυπη για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως  «διαμάντι  του συνεταιριστικού κινήματος».

Αργότερα, το 1994, που είναι ημερομηνία σταθμός στην ιστορία της Εταιρίας μας, στο μετοχικό κεφάλαιο προστέθηκαν κορυφαίες συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την συνεταιριστική οικογένεια. Εταιρίες όπως η Unipol (Ιταλία), Macif (Γαλλία), P&V (Βέλγιο) και Euresa-Holding, προσέφεραν την τεχνογνωσία τους και την υποστήριξή τους και σήμερα τους αποκαλούμε δικαίως «φίλους από την υπόλοιπη Ευρώπη».

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1999, έχουμε την συνένωση της Συνεταιριστικής Ζωής και των Γενικών Ασφαλειών, ενώ παράλληλα η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είχε καταφέρει να χαίρει την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων των συνεταιριστικών ενώσεων αλλά και άλλων φορέων κρατικών και ιδιωτικών.

Από τότε στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, επιχειρούμε μαζί σας, ακριβώς όπως κάναμε μέχρι σήμερα, σε όλη την συνεταιριστική μας πορεία!