ασφαλεια
υγειασ

απο 10€ τον μηνα

ασφαλεια
αυτοκινητου

απο 69€ το εξαμηνο

Εξασφαλιστε
το μελλον σασ

απο 30€ τον μηνα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η αρχαιότερη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα με συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία άνω των 120 ετών. Ιδρύθηκε την 15η Ιουνίου του 1891 (ΦΕΚ Αρ.177/22.06.1891) με κύριο μέτοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και με τη συμμετοχή των: Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως, Προνομιούχο Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, Γενική Πιστωτική Τράπεζα Ελλάδας και Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως. Σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική με την διακριτική επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» είναι μέλος ενός από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και ανήκει κατά ποσοστό 100% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ETE).

Η Εθνική Ασφαλιστική έχει σημαντική παρουσία στην Κύπρο και στην περιοχή των Βαλκανίων.

Garanta Assigurari S.A.
H Garanta Assigurari S.A. δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών από το 1997 και λειτουργεί όλους τους κλάδους ασφάλισης. Διαθέτει 10 υποκαταστήματα στις πόλεις Brasov, Cluj Napoca, Timisoara, Oradea, Deva, Craiova, Iasi, Ploiesti και Βουκουρέστι. Το δίκτυό της περιλαμβάνει 75 πράκτορες, 56 ασφαλιστικούς συμβούλους, ενώ ασφαλιστικά της προϊόντα πωλούνται μέσω τραπεζικών δικτύων με τη διαδικασία του Bancassurance.

Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ.
Ο Όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου αποτελείται από δύο εταιρίες, την Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λτδ. και την Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ., και δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Το δίκτυό τους αποτελείται από 1 υποκατάστημα και 8 ασφαλιστικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα) και περιλαμβάνουν 100 ασφαλιστικούς συμβούλους και 50 συνεργαζόμενα πρακτορεία.

Ο Όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής
National Μεσιτική Ασφαλίσεων Α.Ε.
H National Μεσιτική Ασφαλίσεων Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της ναυτιλιακής μεσιτείας και είναι θυγατρική της Εθνικής Ασφαλιστικής από το 2005.

Ο Όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής δραστηριοποιείται και στην αγορά της Βουλγαρίας, μέσω δύο ασφαλιστικών εταιριών και μιας μεσιτικής εταιρίας.